E-læring om Forbedringsmodellen

Du finder links til modulerne længere nede på siden. Du kan scrolle ned, eller klikke her for at hoppe direkte der til.

Ethvert initiativ om at forbedre arbejdsgange og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet udspringer af et ønske om at levere den bedst mulige kvalitet for patienterne og en erkendelse af, at den eksisterende praksis kan forbedres.

Dette e-læringskursus er udviklet for de fem regioner i Danmark som et led i det Nationale Kvalitetsprogram. Kurset er udviklet af RegionH E-læring, på baggrund af tekst leveret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Kurset skal bidrage til at opbygge kompetencer og kendskab til forbedringsmetoder og derigennem understøtte det lokale forbedringsarbejde. I kurset introduceres Forbedringsmodellen som en metode til forbedringsarbejdet, der overordnet beskæftiger sig med:


Nye idéer udvikles og forandringer afprøves systematisk ved hjælp af Plan-Do-Study-Act-cirklen. Forbedringsmodellen er altså en kombination af de tre spørgsmål og PDSA-cirklen.


Kursets indhold

Kurset består af syv lektioner om forbedringsarbejdet. Forud for hver lektion kan du afprøve din viden i en quiz. Det tager som udgangspunkt mellem 20 og 30 minutter at gennemføre hver lektion, og du kan til en hver tid holde pause og vende tilbage til kurset senere. Kurset indeholder følgende lektioner:

Anbefalinger

Kurset henvender sig til alle således, at alle medarbejdere har mulighed for at få kendskab til de grundlæggende principper bag forbedringsmodellen og kan deltage i det kliniknære forbedringsarbejde. Kurset kan f.eks. anvendes som supplement til anden form for uddannelse i forbedringsmetoder eller som en god start på et konkret forbedringsprojekt.

Det kan være en fordel at have et konkret forbedringsprojekt i tankerne, når du gennemgår lektionerne, da du undervejs i kurset vil have mulighed for at arbejde med din egen case. Det er dog ikke et krav for at kunne gennemføre kurset.

Rigtig god fornøjelse!

Adgang til kurset

Er du ansat i Region Hovedstaden skal du bruge dette link: Tilmeldingslink til kursusportalen for ansatte i Region hovedstaden

Ansatte i andre regioner tilmelder sig via deres egne kursusadministrationssystemer.

Er du ikke ansat i nogen af regionerne, og har din organisation ikke allerede adgang til e-læringkurset om forbedringsmodellen, kan du tage kurset via de nedenstående links. Det er gratis.

(Klik på knappen nedenfor for at se beskrivelser)

Gå til Quiz 1

Opvarmning til indholdet i lektion 1
Varighed ca. 3 min.


Gå til Lektion 1: Introduktion til forbedringsmodellen

I denne lektion bliver du introduceret til forbedringsmodellen, herunder:

Varighed ca. 20 min.

Gå til Quiz 2

Opvarmning til indholdet i lektion 2
Varighed ca. 3 min.


Gå til Lektion 2: Formulering af mål

I denne lektion lærer du om:

Varighed ca. 20 min.


Gå til Quiz 3

Opvarmning til indholdet i lektion 3
Varighed ca. 3 min.


Gå til Lektion 3: Brug af data til forbedring

I denne lektion lærer du om:

Varighed ca. 15 min.


Gå til Quiz 4

Opvarmning til indholdet i lektion 4
Varighed ca. 3 min.


Gå til Lektion 4: Indikatorer og plan for dataindsamling

I denne lektion lærer du om:

Varighed ca. 20 min.


Gå til Quiz 5

Opvarmning til indholdet i lektion 5
Varighed ca. 3 min.


Gå til Lektion 5: Analyse af data

I denne lektion lærer du om:

Varighed ca. 25 min.


Gå til Quiz 6

Opvarmning til indholdet i lektion 6
Varighed ca. 3 min.


Gå til Lektion 6: Forandringsteori og forandringskoncepter

​​I denne lektion lærer du om

Varighed ca. 10-15 min.


Gå til Quiz 7

Opvarmning til indholdet i lektion 7
Varighed ca. 3-5 min.


Gå til Lektion 7: Småskalaafprøvning

I denne lektion lærer du om

Varighed ca. 25 min.

Hop til toppen.